Vi Lever

Hei der ute!

Alle er vel etter hvert klar over at det ikke er Sommerrevy i 2013.  Men vi har planer for nye sprell med Sommerrevy 2014.

I mellomtiden er vi alle aktive på underholdningsfronten med opptredener delvis sammen eller hver for oss. Du kan finne nærmere opplysninger om hver av oss og hva vi driver med under linkene «kaillan» og «tidligere aktører»

Kontakt oss gjerne og vi finner absolutt en løsning på dine underholdningskrav.

Her har du våre kontaktadresser.

 

Jon Lyngstad (Iver Gaustad) Tlf 90746948.

Email.   jon@artikaill.no

 

Ole Magnar Morken.  Tlf priv 72864876, mob 98890823, arb 72466137

 

Terje Stamnes Tlf 92224808.

Email.  terje@vissvass.no

 

Aashild Grønning Tlf 90103625

Email.   aashild.gronning@orkdal.kommune.no

 

Oddrun Duesten:  Tlf 98428794

Email:  oddrun.duesten@hotmail.no